រាល់​បារ ហាង​ខារ៉ាអូខេ​និង​ឌី​ស្កូ​ទែ​ក នៅ​ក្រុង​ហាណូយ​ត្រូវ​បិទ ហើយ​អ្នក​ក្រុង​ត្រូវ​ជៀសវាង​ការជួបជុំ​មិនចាំបាច់​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​០១​កុម្ភៈ​នេះ​ទៅ​នៅ​ក្នុង​ការចាត់វិធានកា​ត​ទប់ស្កាត់​​ការឆ្លង​រាលដាល​វីរុស​កូរ៉ូណា​។​

រាល់​បារ ហាង​ខារ៉ាអូខេ​និង​ឌី​ស្កូ​ទែ​ក នៅ​ក្រុង​ហាណូយ​ត្រូវ​បិទ ហើយ​អ្នក​ក្រុង​ត្រូវ​ជៀសវាង​ការជួបជុំ​មិនចាំបាច់​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​០១​កុម្ភៈ​នេះ​ទៅ​នៅ​ក្នុង​ការចាត់វិធានកា​ត​ទប់ស្កាត់​​ការឆ្លង​រាលដាល​វីរុស​កូរ៉ូណា​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular