រសៀលថ្ងៃទី១ កុម្ភៈ នេះ លោកអ៊ូ ច័ន្ទរ័ត្ន អតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអតីតគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ជួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការដាក់ពាក្យស្នើសុំបង្កើតគណបក្សកែទម្រង់កម្ពុជា  និងអំពីស្ថានការណ៍នយោបាយនៅកម្ពុជា៕

រសៀលថ្ងៃទី១ កុម្ភៈ នេះ លោកអ៊ូ ច័ន្ទរ័ត្ន អតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអតីតគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ជួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការដាក់ពាក្យស្នើសុំបង្កើតគណបក្សកែទម្រង់កម្ពុជា  និងអំពីស្ថានការណ៍នយោបាយនៅកម្ពុជា៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular