អូស្ត្រាលី​អះអាង​ជា​ផ្លូវការ​នូវ​ការ​ផ្តល់ជំនួយ​វាក់​សាំង​ប្រឆាំង​កូ​វីដ​មក​កម្ពុជា

រដ្ឋាភិបាល​អូស្ត្រាលី​បានប្រកាសថា នឹង​ផ្តល់​ហិរញ្ញប្បទាន​ឥត សំណង​ក្នុង​ទំហំ​ទឹកប្រាក់ ចំនួន ៣៥ , ៧ លាន ដុល្លារ​ស្ត្រា​លី (​ស្មើនឹង​ប្រមាណ ២៨ លាន ដុល្លារ​អាមេរិក​) សម្រាប់​ចូលរួមចំណែក​ក្នុង​កម្មវិធី​ចាក់​វ៉ាក់សាំង បង្ការ​ជំងឺ​កូ​វី​-១៩ ដែល ទទួលស្គាល់​ដោយ​អង្គការ​សុខភាព ពិភពលោក នៅ​កម្ពុជា​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular