ថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាល​ចេញសេចក្តីណែនាំ​ពី​ការការពារ​ការចម្លង​វីរុស​កូ​វីដ​-១៩​ក្នុងអំឡុង​ពិធីបុណ្យ​ចូលឆ្នាំ​ប្រពៃណីជាតិ​ខ្មែរ​និង​ពិធី​សែនដូនតា​ផ្សេងៗ​

ក្រសួងសុខាភិបាល​ណែនាំ​ពី​ការការពារ​ការចម្លង​វីរុស​កូ​វីដ​-១៩​ក្នុងអំឡុង​ពិធីបុណ្យ​ចូលឆ្នាំ​ប្រពៃណីជាតិ​ខ្មែរ​និង​ពិធី​សែនដូនតា​ផ្សេងៗ​៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular