កាលពី​រសៀល​ថ្ងៃទី​៣១ ខែមករា​ម្សិលមិញ​នៅ​អាកាសយានដ្ឋាន​អន្តរជាតិ​ភ្នំពេញ​តាម​ច្រក​ពិសេស កងអនុសេនាធំ​វិស្វកម្ម​ពហុ​ជំនាញ​កម្ពុជា​លេខ​៩២៨​ចំនួន​១៨៤​នាក់​បានចេញ​ដំណើរ​ទៅ​បំពេញបេសកកម្ម​រក្សា​សន្តិភាព​​នៅ​សាធារណរដ្ឋ​លី​បង់​។​ចាប់តាំងពី​ឆ្នាំ​២០០៦​រហូតមកដល់​ឆ្នាំ​២០២០​កម្ពុជា​បាន​បញ្ជូន​កង​យោធា​មួក​ខៀវ​ចំនួន​៧.១២៣​នាក់​ទៅ​ចូលរួម​យ៉ាងសកម្ម​ក្នុង​បេសកកម្មអ​.​ស​.​ប​.៕

កាលពី​រសៀល​ថ្ងៃទី​៣១ ខែមករា​ម្សិលមិញ​នៅ​អាកាសយានដ្ឋាន​អន្តរជាតិ​ភ្នំពេញ​តាម​ច្រក​ពិសេស កងអនុសេនាធំ​វិស្វកម្ម​ពហុ​ជំនាញ​កម្ពុជា​លេខ​៩២៨​ចំនួន​១៨៤​នាក់​បានចេញ​ដំណើរ​ទៅ​បំពេញបេសកកម្ម​រក្សា​សន្តិភាព​​នៅ​សាធារណរដ្ឋ​លី​បង់​។​ចាប់តាំងពី​ឆ្នាំ​២០០៦​រហូតមកដល់​ឆ្នាំ​២០២០​កម្ពុជា​បាន​បញ្ជូន​កង​យោធា​មួក​ខៀវ​ចំនួន​៧.១២៣​នាក់​ទៅ​ចូលរួម​យ៉ាងសកម្ម​ក្នុង​បេសកកម្មអ​.​ស​.​ប​.៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular