ឧបនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ថៃ​លោក ប្រា​វីត វង់​ស៊ូ​វ៉ុន កាលពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ​បាន​ហៅ​រដ្ឋប្រហារ​យោធា​នៅ​ប្រទេស​មី​យ៉ាន់​ម៉ា​ថា​ជា​កិច្ចការ​ផ្ទៃក្នុង​របស់​ប្រទេស​ក្បែរ​ខាង​មួយ​នេះ​។​

ឧបនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ថៃ​លោក ប្រា​វីត វង់​ស៊ូ​វ៉ុន កាលពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ​បាន​ហៅ​រដ្ឋប្រហារ​យោធា​នៅ​ប្រទេស​មី​យ៉ាន់​ម៉ា​ថា​ជា​កិច្ចការ​ផ្ទៃក្នុង​របស់​ប្រទេស​ក្បែរ​ខាង​មួយ​នេះ​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular