ដោយៈ មេសា / ភ្នំពេញៈ លោក ឈួ​រ សុ​បញ្ញា ប្រធាន​នាយកដ្ឋាន​សុខុមាលភាព​សង្គម នៃ ក្រសួង​សង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និង យុវនីតិសម្បទា ដែលជា​អ្នកដឹកនាំ អនុវត្ត​ដោយផ្ទាល់ នូវ​កម្មវិធី​ឧបត្ថម្ភ​សាច់ប្រាក់ ទាំង ២ របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា គឺ​កម្មវិធី​ឧបត្ថម្ភ​សាច់ប្រាក់ ដល់​ស្ត្រី​មាន​ផ្ទៃពោះ និង កុមារ​ក្រោម​អាយុ ២ ឆ្នាំ ក្នុង​គ្រួសារ​ក្រីក្រ និង​កម្មវិធី​ឧបត្ថម្ភ សាច់ប្រាក់ ជូន​គ្រួសារ​ក្រីក្រ និង ងាយ​រងគ្រោះ​អំឡុងពេល ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​កូ​វីដ ១៩ បាន​អះអាងថាៈ ” បើទោះបី​ជាមាន​ភាពស្មុគស្មាញ​ពីដំបូង ដោយសារតែ​កម្មវិធី​នេះ ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​បច្ចេកវិជ្ជា​ក្តី ក៏​កម្មវិធី​ឧបត្ថម្ភ​សាច់ប្រាក់​ទាំង ២ បាន​ប្រព្រឹត្តទៅ ដោយ​ជោគជ័យ ហើយ​ជោគជ័យ​នោះ ដោយសារ​ប្រតិបត្តិ​ករ គឺ​ទាំង​មន្ត្រី​ថ្នាក់ជាតិ និង មន្ត្រី​ថ្នាក់មូលដ្ឋាន យល់ដឹង​ច្បាស់លាស់ នូវ​ការប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​បច្ចេកវិជ្ជា និង​គោល ការណ៍​ផ្សេងៗ នៃ​កម្មវិធី ហើយក៏​អនុវត្ត​តួនាទី​របស់ខ្លួន យ៉ាងសកម្ម​ប្រកបដោយ​ទំនួល ខុសត្រូវ ខណៈ​ប្រជាជន​អ្នកទទួលផល ក៏​ទទួលបាន​ព័ត៌មាន និង​យល់ដឹង​ពី​របៀប​អនុវត្ត បាន​ទូលំទូលាយ ” ។​

​លោក ឈួ​រ សុ​បញ្ញា ថ្លែង​ប្រកបដោយ​មោទកភាព​បែបនេះ នៅក្នុង​ពិធី​បូកសរុប​លទ្ធផល ការងារ រយៈពេល ១ ឆ្នាំ នៃ កម្មវិធី​ទាំង ២ ខាងលើនេះ នៅឯ​សណ្ឋាគារ​ភ្នំពេញ នា​ថ្ងៃទី ១ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ ។​

​លោក វង សូត រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​សង្គមកិច្ច ដែលជា​សាមីក្រសួង នៃ​កម្មវិធី​ឧបត្ថម្ភ​សាច់ប្រាក់ ទាំង ២ ខាងលើនេះ បានផ្តល់​អនុសាសន៍ ដល់​អ្នកពាក់ព័ន្ធ​ទាំងឡាយ បន្ត​សហការគ្នា ឱ្យ​បានល្អ​តទៅទៀត ពិនិត្យ​តាមដាន​នូវ រាល់​ដំណើរការ និង​ដោះស្រាយ​នូវ​រាល់​បញ្ហា ឱ្យ​ប្រកបដោយ​ប្រសិទ្ធភាព តម្លាភាព និង​ទាន់ពេលវេលា​។​

​គប្បី​រំ​ឭ​ថា កម្មវិធី​ឧបត្ថម្ភ​សាច់ប្រាក់ ដល់​ស្ត្រី​មាន​ផ្ទៃពោះ និង​កុមារ​ក្រោម​អាយុ ២ ឆ្នាំ ក្នុង​គ្រួសារ​ក្រីក្រ បានចាប់ផ្តើម​អនុវត្ត កាលពី​ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩ ពោលគឺ​គិត​មក ដល់ពេលនេះ កម្មវិធី​បាន​ដំណើរការ អស់​រយៈពេល​មួយឆ្នាំ​កន្លះ ហើយ ដោយមាន​ស្ត្រី និង កុមារ​ទទួលផល​ប្រមាណ​ជា ជាង ១៧ ម៉ឺន​នាក់ ហើយ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ចំណាយ​ថវិកា អស់​ប្រមាណ​ជា ១៦ លាន ដុល្លារ​អាមេរិក ។​

​ចំណែក​កម្មវិធី​ឧបត្ថម្ភ​សាច់ប្រាក់ ជូន​គ្រួសារ​ក្រីក្រ និង ងាយ​រងគ្រោះ អំឡុងពេល​ប្រយុទ្ធ នឹង​ជំងឺ​កូ​វីដ ១៩ ត្រូវបាន​ចាប់ផ្តើម​អនុវត្ត កាលពី​ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២០ ដែល​បច្ចុប្បន្ន​កម្មវិធី កំពុងស្ថិត​នៅក្នុង​ខែ​ទី ៨ របស់ខ្លួន ដោយ​គិត​ជា​មធ្យម ក្នុង ១ ខែ មាន​ប្រជាជន​អ្នកទទួល ផល​ប្រមាណ​ជា ៧០ ម៉ឺន​គ្រួសារ ហើយ​រហូតមក​ដល់ពេលនេះ កម្មវិធី​ចំណាយ​ថវិកា របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល អស់​ប្រមាណ​ជា ជាង ២០០ លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក ៕/V-PC

លោក ឈួ​រ សុ​បញ្ញា ផ្តល់​បទសម្ភាសន៍​ដល់​អ្នកសារព័ត៌មាន​នៅក្នុង​ពិធី​បូកសរុប លទ្ធផល​ការងារ​ឧ​បត​ម្ភ​សាច់ប្រាក់​រយៈពេល ១ ឆ្នាំ នៃ កម្មវិធី​ឧបត្ថម្ភ​សាច់ប្រាក់​ទាំង ២ ( ឈួ​រ សុ​បញ្ញា ) ( រូបៈ មេសា​)
លោក វង សូត រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ថ្លែង​នៅក្នុង​ពិធី​បូកសរុប លទ្ធផល​ការងារ​ឧ​បត​ម្ភ​សាច់ប្រាក់​រយៈពេល ១ ឆ្នាំ នៃ កម្មវិធី​ឧបត្ថម្ភ​សាច់ប្រាក់​ទាំង ២ ( វង សូត​) ( រូបៈ មេសា​)
អ្នកចូលរួម​ក្នុងនៃ កម្មវិធី​ឧបត្ថម្ភ​សាច់ប្រាក់​ទាំង ២ របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា
អ្នកចូលរួម​ក្នុងនៃ កម្មវិធី​ឧបត្ថម្ភ​សាច់ប្រាក់​ទាំង ២ របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា
អ្នកចូលរួម​ក្នុងនៃ កម្មវិធី​ឧបត្ថម្ភ​សាច់ប្រាក់​ទាំង ២ របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា
អ្នកចូលរួម​ក្នុងនៃ កម្មវិធី​ឧបត្ថម្ភ​សាច់ប្រាក់​ទាំង ២ របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា
អ្នកចូលរួម​ក្នុងនៃ កម្មវិធី​ឧបត្ថម្ភ​សាច់ប្រាក់​ទាំង ២ របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា
អ្នកចូលរួម​ក្នុងនៃ កម្មវិធី​ឧបត្ថម្ភ​សាច់ប្រាក់​ទាំង ២ របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា
អ្នកចូលរួម​ក្នុងនៃ កម្មវិធី​ឧបត្ថម្ភ​សាច់ប្រាក់​ទាំង ២ របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា