មន្ត្រី​ទទួលបន្ទុកៈ កម្មវិធី​ឧបត្ថម្ភ​សាច់ប្រាក់​ទាំង ២ ត្រូវបាន​អនុវត្តបាន​ដោយ​ជោគជ័យ​

លោក ឈួ​រ សុ​បញ្ញា ប្រធាន​នាយកដ្ឋាន​សុខុមាលភាព​សង្គម នៃ ក្រសួង​សង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និង យុវនីតិសម្បទា ដែលជា​អ្នកដឹកនាំ អនុវត្ត​ដោយផ្ទាល់ នូវ​កម្មវិធី​ឧបត្ថម្ភ​សាច់ប្រាក់ ទាំង ២ របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា គឺ​កម្មវិធី​ឧបត្ថម្ភ​សាច់ប្រាក់ ដល់​ស្ត្រី​មាន​ផ្ទៃពោះ និង កុមារ​ក្រោម​អាយុ ២ ឆ្នាំ ក្នុង​គ្រួសារ​ក្រីក្រ និង​កម្មវិធី​ឧបត្ថម្ភ សាច់ប្រាក់ ជូន​គ្រួសារ​ក្រីក្រ និង ងាយ​រងគ្រោះ​អំឡុងពេល ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​កូ​វីដ ១៩ បាន​អះអាងថាៈ ” បើទោះបី​ជាមាន​ភាពស្មុគស្មាញ​ពីដំបូង ដោយសារតែ​កម្មវិធី​នេះ ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​បច្ចេកវិជ្ជា​ក្តី ក៏​កម្មវិធី​ឧបត្ថម្ភ​សាច់ប្រាក់​ទាំង ២ បាន​ប្រព្រឹត្តទៅ ដោយ​ជោគជ័យ ហើយ​ជោគជ័យ​នោះ ដោយសារ​ប្រតិបត្តិ​ករ គឺ​ទាំង​មន្ត្រី​ថ្នាក់ជាតិ និង មន្ត្រី​ថ្នាក់មូលដ្ឋាន យល់ដឹង​ច្បាស់លាស់ នូវ​ការប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​បច្ចេកវិជ្ជា និង​គោល ការណ៍​ផ្សេងៗ នៃ​កម្មវិធី ហើយក៏​អនុវត្ត​តួនាទី​របស់ខ្លួន យ៉ាងសកម្ម​ប្រកបដោយ​ទំនួល ខុសត្រូវ ខណៈ​ប្រជាជន​អ្នកទទួលផល ក៏​ទទួលបាន​ព័ត៌មាន និង​យល់ដឹង​ពី​របៀប​អនុវត្ត បាន​ទូលំទូលាយ ” ។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular