យោធា​មី​យ៉ាន់​ម៉ា​កាលពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ​ទី ០១ កុម្ភៈ​បាន​ប្រកាស​ស្ថានភាព​អាសន្ន​រយៈពេល​មួយឆ្នាំ ហើយ​តែងតាំង​ឧត្តមសេនីយ៍ម្នា​ក់​ធ្វើ​ជា​ប្រធានាធិបតីស្តីទី​បន្ទា​ប់​ពី​ចាប់ខ្លួន​​មេដឹកនាំ​ស៊ីវិល​លោកស្រី​អ៊ុង សាន ស៊ូ​ជី​និង​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​ដទៃ​ទៀត​។​ ការទទួលខុសត្រូវ​សម្រាប់ “​អង្គនីតិប្បញ្ញត្តិ រដ្ឋបាល និង ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌​” ត្រូវបាន​ប្រគល់ឱ្យ​ទៅ​មេបញ្ជាការ​យោធា មីន អ៊ុង ហ្លាំង​។

យោធា​មី​យ៉ាន់​ម៉ា​កាលពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ​ទី ០១ កុម្ភៈ​បាន​ប្រកាស​ស្ថានភាព​អាសន្ន​រយៈពេល​មួយឆ្នាំ ហើយ​តែងតាំង​ឧត្តមសេនីយ៍ម្នា​ក់​ធ្វើ​ជា​ប្រធានាធិបតីស្តីទី​បន្ទា​ប់​ពី​ចាប់ខ្លួន​​មេដឹកនាំ​ស៊ីវិល​លោកស្រី​អ៊ុង សាន ស៊ូ​ជី​និង​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​ដទៃ​ទៀត​។​ ការទទួលខុសត្រូវ​សម្រាប់ “​អង្គនីតិប្បញ្ញត្តិ រដ្ឋបាល និង ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌​” ត្រូវបាន​ប្រគល់ឱ្យ​ទៅ​មេបញ្ជាការ​យោធា មីន អ៊ុង ហ្លាំង​។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular