​​ដោយៈ ជា សីហៈ / ភ្នំពេញៈ ក្រុម​សកម្មជន​បរិស្ថាន​មួយ ដែលមាន​ឈ្មោះថា Wonder of the Mekong បាន​សំដែង​នូវ​ការព្រួយបារម្ភ អំពី​ការ​បោះចោល​សម្រាម ទៅក្នុង​ប្រភពទឹក ជាពិសេស គឺ​ទន្លេមេគង្គ ។​

​ក្រុម​សកម្មជន​មួយ​នេះ បាន​អះអាងថាៈ ” សំរាម​ដែល​បាន​បោះចោល ក្នុង​ទន្លេមេគង្គ គឺជា​គ្រោះថ្នាក់ សម្រាប់​ត្រី និង​សត្វ​ដទៃទៀត ដែល​រស់នៅ​ទីនោះ ” ។