​សកម្មជន​ថៃ​ដ៏​ច្រើន​បាន​បង្ហាញ​ខ្លួន​នៅ​ស្ថានទូត​មី​យ៉ាន់​ម៉ានៅក្រុងបាងកករបស់ថៃ ដោយ​ចូលរួម​ជាមួយ​បាតុករ​មី​យ៉ាន់​ម៉ា​និង​អ្នក​ប្រឆាំង​តវ៉ា​មកពី​ប្រទេស​ផ្សេងទៀត​ដើម្បី​ថ្កោលទោស​រដ្ឋប្រហារ​ដែល​បញ្ចប់​ការគ្រប់គ្រង​ស៊ីវិល​។​

​សកម្មជន​ថៃ​ដ៏​ច្រើន​បាន​បង្ហាញ​ខ្លួន​នៅ​ស្ថានទូត​មី​យ៉ាន់​ម៉ា នៅក្រុងបាងកករបស់ថៃដោយ​ចូលរួម​ជាមួយ​បាតុករ​មី​យ៉ាន់​ម៉ា​និង​អ្នក​ប្រឆាំង​តវ៉ា​មកពី​ប្រទេស​ផ្សេងទៀត​ដើម្បី​ថ្កោលទោស​រដ្ឋប្រហារ​ដែល​បញ្ចប់​ការគ្រប់គ្រង​ស៊ីវិល​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular