សត្វ​ចាប​ព្រៃវែង​ជាង​១០០​ក្បាល​ត្រូវបាន​កត់ត្រា​

អង្គការ​អភិរក្ស​សត្វ​ស្លាប​អន្តរជាតិ (Bird life International Cambodian Program) បាន​អះអាងថា សត្វ​ចាប​ព្រៃវែង​ជាង​១០០​ក្បាល​ត្រូវបាន​កត់ត្រា​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular