ក្រសួង​សុខាភិបាល​វៀត​ណា​ម​បាន​ប្រកាស​អំពី​ការ​រក​ឃើញ​អ្នក​ឆ្លងកូវី​ដ​១៩​ថ្មី​ចំនួន​៣២​នាក់​បន្ថែម​ទៀត​កាលពី​ល្ងាច​ថ្ងៃ​ចន្ទ​និង​ព្រឹក​ថ្ងៃ​អង្គារ​នេះ ក្នុងនេះ​៣១​នាក់​ជា​ការឆ្លង​​នៅក្នុង​ស្រុក​និង​ម្នាក់​ចូល​មក​ពី​ក្រៅប្រទេស​។​

ក្រសួង​សុខាភិបាល​វៀត​ណា​ម​បាន​ប្រកាស​អំពី​ការ​រក​ឃើញ​អ្នក​ឆ្លងកូវី​ដ​១៩​ថ្មី​ចំនួន​៣២​នាក់​បន្ថែម​ទៀត​កាលពី​ល្ងាច​ថ្ងៃ​ចន្ទ​និង​ព្រឹក​ថ្ងៃ​អង្គារ​នេះ ក្នុងនេះ​៣១​នាក់​ជា​ការឆ្លង​​នៅក្នុង​ស្រុក​និង​ម្នាក់​ចូល​មក​ពី​ក្រៅប្រទេស​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular