អ្នកការទូត​កំពូល​របស់​ចិន​លោក យ៉ាង យី​ជិ កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​ទី​០២​កុម្ភ​បាន​អំពាវនាវ​អោយ​ចិន​និង​អាម៉េរិក​ស្តារ​ទំនាក់ទំនង​របស់​គេ​ឡើងវិញ​ តែលោកក៏​បាន​ព្រមាន​រដ្ឋាភិបាល​ក្រុង​វ៉ាស៊ីនតោនអោយឈប់​ជ្រៀតជ្រែក​ចូល​ក្នុង​បញ្ហា​ដែល​ចិន​គិតថា​ជា​កិច្ចការ​ផ្ទៃក្នុង​របស់​ខ្លួន ដូចជា​ហុងកុង ទី​បេតិ៍ និង​ស៊ីន​ជាំ​ង​។

អ្នកការទូត​កំពូល​របស់​ចិន​លោក យ៉ាង យី​ជិ កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​ទី​០២​កុម្ភ​បាន​អំពាវនាវ​អោយ​ចិន​និង​អាម៉េរិក​ស្តារ​ទំនាក់ទំនង​របស់​គេ​ឡើងវិញ​ តែលោកក៏​បាន​ព្រមាន​រដ្ឋាភិបាល​ក្រុង​វ៉ាស៊ីនតោនអោយឈប់​ជ្រៀតជ្រែក​ចូល​ក្នុង​បញ្ហា​ដែល​ចិន​គិតថា​ជា​កិច្ចការ​ផ្ទៃក្នុង​របស់​ខ្លួន ដូចជា​ហុងកុង ទី​បេតិ៍ និង​ស៊ីន​ជាំ​ង​។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular