យុវជន​ម្នាក់ ដែល​បាន​ចាប់​នារី​ម្នាក់ រំលោភ​សេពសន្ថវៈ រហូត​បានសម្រេច បាន​ត្រូវ​សមត្ថកិច្ច​ឃាត់ខ្លួន​បាន នៅ​រសៀល ថ្ងៃទី​១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២១ ដោយ​យោងតាម​ពាក្យបណ្តឹង របស់​ឪពុកម្តាយ​នារី​រងគ្រោះ​។​