ថៃ​ត្រូវបាន​គេ​ប៉ាន់ប្រមាណ​ថា​នឹង​បាត់បង់ ៥០ លាន​បាត​ក្នុង​មួយថ្ងៃ​ពី​ការដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ​និង​ការត្រួតពិនិត្យ​សន្តិសុខ​យ៉ាង​តឹងរ៉ឹង​ពី​សំណាក់​រដ្ឋបាល​យោធា​មី​យ៉ាន់​ម៉ា​ក្រោយរដ្ឋប្រហារ។

ថៃ​ត្រូវបាន​គេ​ប៉ាន់ប្រមាណ​ថា​នឹង​បាត់បង់ ៥០ លាន​បាត​ក្នុង​មួយថ្ងៃ​ពី​ការដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ​និង​ការត្រួតពិនិត្យ​សន្តិសុខ​យ៉ាង​តឹងរ៉ឹង​ពី​សំណាក់​រដ្ឋបាល​យោធា​មី​យ៉ាន់​ម៉ា​ក្រោយរដ្ឋប្រហារ។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular