ភ្នំ​ត្បែង​ត្រូវបាន​ចាត់​ថា​មាន​សក្តានុពល​សំខាន់​ចំនួន​បី គឺ ទីសក្ការៈ​បូជា ,​ទី​សម្បូរ​ដោយ​ជីវៈចម្រុះ និង​ទេសចរណ៍ធម្មជាតិ​។​ដោយសារតែ​លក្ខណៈសម្បត្តិ​ដ៏​សម្បើម​នេះ​ត្រូវបាន​អ្នកជំនាញ​ឯកភាព​រៀបចំ​ដាក់​ក្នុង​បញ្ជី​ត្រៀម​ដើម្បី​ស្នើសុំ​បញ្ចូល​ជា​បេតិកភណ្ឌ​ធម្មជាតិ​ពិភពលោក​របស់​អង្គការ​យូណេស្កូ

ភ្នំ​ត្បែង​ត្រូវបាន​ចាត់​ថា​មាន​សក្តានុពល​សំខាន់​ចំនួន​បី គឺ ទីសក្ការៈ​បូជា ,​ទី​សម្បូរ​ដោយ​ជីវៈចម្រុះ និង​ទេសចរណ៍ធម្មជាតិ​។​ដោយសារតែ​លក្ខណៈសម្បត្តិ​ដ៏​សម្បើម​នេះ​ត្រូវបាន​អ្នកជំនាញ​ឯកភាព​រៀបចំ​ដាក់​ក្នុង​បញ្ជី​ត្រៀម​ដើម្បី​ស្នើសុំ​បញ្ចូល​ជា​បេតិកភណ្ឌ​ធម្មជាតិ​ពិភពលោក​របស់​អង្គការ​យូណេស្កូ៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular