ការ​ឆ្លងកូវី​១៩​ចំនួន​៨៣៦​នាក់​ទៀត​ត្រូវបាន​រកឃើញ​នៅ​ថៃ​កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ ជាហេតុ​នាំ​អោយ​ចំនួន​ឆ្លង​ជំងឺ​នេះ​សរុប​តាំងពី​មួយ​ឆ្នាំ​មុន​នៅក្នុង​ប្រទេស​ថៃឡើងដល់​២០.៦១៨​នាក់ និង​៧៩​នាក់​ស្លាប់​ដោយកូវី​ដ​១៩ បន្ទាប់​ពី​អ្នកជំងឺ​២​នាក់​ទៀត​បាន​ស្លាប់​។​

ការ​ឆ្លងកូវី​១៩​ចំនួន​៨៣៦​នាក់​ទៀត​ត្រូវបាន​រកឃើញ​នៅ​ថៃ​កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ ជាហេតុ​នាំ​អោយ​ចំនួន​ឆ្លង​ជំងឺ​នេះ​សរុប​តាំងពី​មួយ​ឆ្នាំ​មុន​នៅក្នុង​ប្រទេស​ថៃឡើងដល់​២០.៦១៨​នាក់ និង​៧៩​នាក់​ស្លាប់​ដោយកូវី​ដ​១៩ បន្ទាប់​ពី​អ្នកជំងឺ​២​នាក់​ទៀត​បាន​ស្លាប់​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular