អាជ្ញាធរ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​គ្រោង​កសាង​ស្ថានីយ​បូមទឹក​ថ្មី​មួយកន្លែង​ទៀត​នៅ​ទួល​ពង្រ ដែលមាន​ឈ្មោះថា “​ស្ថានីយ​បូមទឹក​ទួល​ពង្រ​”

អាជ្ញាធរ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​គ្រោង​កសាង​ស្ថានីយ​បូមទឹក​ថ្មី​មួយកន្លែង​ទៀត​នៅ​ទួល​ពង្រ ដែលមាន​ឈ្មោះថា “​ស្ថានីយ​បូមទឹក​ទួល​ពង្រ​”

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular