វរសេនីយ៍ឯក​អង់គ្លេស ថម ម័រ​រ៉េ ជា​ទាហាន​ជើងចាស់​សម័យ​សង្គ្រាមលោក​លើក​ទី ២​ដែល​ជួយ​លើក​ស្មារតី​ប្រជាជាតិ​តាមរយៈ​ការ​រៃ​អង្គាស​ប្រាក់​រាប់​លាន​ផោន​សម្រាប់​​បុគ្គលិក​សេវា​សុខភាព​ដែល​កំពុង​ប្រយុទ្ធ​នឹង​វីរុស​កូរ៉ូណា បាន​ទទួលមរណភាព​កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​ទី​២​កុម្ភៈ​ក្នុង​ជន្មាយុ ១០០ ឆ្នាំ​បន្ទាប់ពី​លោក​បាន​ឆ្លងកូវី​ដ​១៩ ។​

វរសេនីយ៍ឯក​អង់គ្លេស ថម ម័រ​រ៉េ ជា​ទាហាន​ជើងចាស់​សម័យ​សង្គ្រាមលោក​លើក​ទី ២​ដែល​ជួយ​លើក​ស្មារតី​ប្រជាជាតិ​តាមរយៈ​ការ​រៃ​អង្គាស​ប្រាក់​រាប់​លាន​ផោន​សម្រាប់​​បុគ្គលិក​សេវា​សុខភាព​ដែល​កំពុង​ប្រយុទ្ធ​នឹង​វីរុស​កូរ៉ូណា បាន​ទទួលមរណភាព​កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​ទី​២​កុម្ភៈ​ក្នុង​ជន្មាយុ ១០០ ឆ្នាំ​បន្ទាប់ពី​លោក​បាន​ឆ្លងកូវី​ដ​១៩ ។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular