អ្នក​អភិរក្ស​កំពុងតែ​ធ្វើ​ជម្រឿន​សត្វ​ស្លាប នៅ​កន្លែង​អភិរក្ស​ពីរ​កន្លែង

ការធ្វើជំរឿន​សត្វ​ស្លាប​ទឹក​ប្រចាំឆ្នាំ​២០២១​នៅ​តំបន់ដីសើម និង​ការពារ​ទេសភាព​បឹង​ព្រែក​ល្ពៅ​និង​អន្លង់​ព្រីង កាលពី​ខែមករា ឆ្នាំ​២០២១ បាន​កំពុង តែ​ដំណើរការ​។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular