ក្រសួង​សុខាភិបាល​វៀត​ណា​ម នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ពុធ​នេះ​បាន​និយាយថា មនុស្ស​៩​នាក់​ទៀត​បាន​ឆ្លងកូវី​ដ​១៩​នៅក្នុង​សហគមន៍ ក្រោយពីបានបន្ថែម​ចំនួន​អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ​នេះ​ក្នុងស្រុកចំនួន​៣០​នាក់​ទៀត​កាលពី​ល្ងាច​ថ្ងៃ​អង្គារ។

ក្រសួង​សុខាភិបាល​វៀត​ណា​ម នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ពុធ​នេះ​បាន​និយាយថា មនុស្ស​៩​នាក់​ទៀត​បាន​ឆ្លងកូវី​ដ​១៩​នៅក្នុង​សហគមន៍ ក្រោយពីបានបន្ថែម​ចំនួន​អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ​នេះ​ក្នុងស្រុកចំនួន​៣០​នាក់​ទៀត​កាលពី​ល្ងាច​ថ្ងៃ​អង្គារ។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular