ការចូលកាន់កាប់អំណាចរបស់យោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា និងការឃុំខ្លួនលោកស្រីអ៊ុង សាន ស៊ូជី គ្រាន់តែជា«ការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្រ្តីធំមួយ» នេះបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចិន ដែលច្រានចោលការហៅព្រឹត្តិការណ៍នេះថាជារដ្ឋប្រហារមួយ។

ការចូលកាន់កាប់អំណាចរបស់យោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា និងការឃុំខ្លួនលោកស្រីអ៊ុង សាន ស៊ូជី គ្រាន់តែជា«ការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្រ្តីធំមួយ» នេះបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចិន ដែលច្រានចោលការហៅព្រឹត្តិការណ៍នេះថាជារដ្ឋប្រហារមួយ។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular