វ៉ាក់សាំង​ប្រឆាំង​កូ​វីដ-១៩ ចំនួន៦០​ម៉ឺន​ដូ​ស​ ជាដំបូង​នឹង​ដឹក​មក​កម្ពុជា​តាម​យន្តហោះ​ពិសេស​នៅក្នុង​សប្តាហ៍​ខាងមុខនេះ​

វ៉ាក់សាំង​ប្រឆាំង​កូ​វីដ ១៩ ៦០​ម៉ឺន​ដូ​ស​ជាដំបូង​នឹង​ដឹក​មក​កម្ពុជា​តាម​យន្តហោះ​ពិសេស​នៅក្នុង​សប្តាហ៍​ខាងមុខនេះ​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular