ប្រកាស​បញ្ចប់​ការចរចារ​ជា​ផ្លូវការ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ពាណិជ្ជកម្ម​សេរី​កម្ពុជា​-​កូរ៉េ​ CKFTA​ ដោយ​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​នៃ​ប្រទេស​ទាំងពីរ​

ប្រកាស​បញ្ចប់​ការចរចារ​ជា​ផ្លូវការ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ពាណិជ្ជកម្ម​សេរី​កម្ពុជា​-​កូរ៉េ​ CKFTA​ ដោយ​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​នៃ​ប្រទេស​ទាំងពីរ​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular