ថ្ងៃនេះ​ថៃ​រកឃើញ​អ្នក​ឆ្លងកូវី​ដ​១៩​ចំនួន​៧៩៥​នាក់ រួម​មាន​មី​យ៉ាន់​ម៉ា​ជាង​៧០០​នាក់​ កម្ពុជា​៣​នាក់​និងឡាវ២នាក់

ថ្ងៃនេះ​ថៃ​រកឃើញ​អ្នក​ឆ្លងកូវី​ដ​១៩​ចំនួន​៧៩៥​នាក់ រួម​មាន​មី​យ៉ាន់​ម៉ា​ជាង​៧០០​នាក់​និង​កម្ពុជា​៣​នាក់​និងឡាវ២នាក់

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular