ស្ថាប័ន​បី​ប្រមូល​ថវិការ​រួមគ្នា​បាន​១២៥​លាន​រៀល​ចូលរួម​ប្រឆាំង​ជម្ងឺ​កូ​វីដ​១៩

ថ្នាក់ដឹកនាំ​និង​មន្ត្រីរាជការ​នៃ​ក្រសួង​ធនធានទឹក​និង​ឧតុនិយម រួម ជាមួយ អាជ្ញាធរ​ទន្លេសាប និង គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​ទន្លេមេគង្គ​កម្ពុជា ចំនួន ៩០៥ នាក់ បាន​ស្ម័គ្រចិត្ត​ចូលរួម​បរិច្ចាគ​ថវិកា​ក្នុងការ​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​ទៅនឹង​ជម្ងឺ​កូ​វិដ​១៩ (Covid- 19)​វគ្គ​ទី​២ មាន​ចំនួន​សរុប​១២៥.៦០០.០០០​រៀល​។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular