នា​រសៀល​ថ្ងៃទី​៣ ខែកុម្ភៈនេះ​លោក ឆាំង យុ នាយក​មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុ​ជាមាន​កិត្តិយស​ទទួល​ស្វាគមន៍ លោក មិ​កា​មិ ម៉ាសា​ហ៊ី​រ៉ូ ឯកអគ្គរាជទូត​ជប៉ុន​ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា ដែល​បាន​ដឹកនាំ​ក្រុមការងារ​របស់លោក​មក​ទស្ស​កិច្ច​នៅ “​បណ្ណាល័យ​សម្តេចម៉ែ​” នៃ​វិទ្យាស្ថាន​ស្លឹករឹត​របស់​មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា​៕

នា​រសៀល​ថ្ងៃទី​៣ ខែកុម្ភៈនេះ​លោក ឆាំង យុ នាយក​មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុ​ជាមាន​កិត្តិយស​ទទួល​ស្វាគមន៍ លោក មិ​កា​មិ ម៉ាសា​ហ៊ី​រ៉ូ ឯកអគ្គរាជទូត​ជប៉ុន​ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា ដែល​បាន​ដឹកនាំ​ក្រុមការងារ​របស់លោក​មក​ទស្ស​កិច្ច​នៅ “​បណ្ណាល័យ​សម្តេចម៉ែ​” នៃ​វិទ្យាស្ថាន​ស្លឹករឹត​របស់​មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា​៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular