ដោយ​មិនអាច​ស៊ូទ្រាំ​ការលំបាក​ក្នុង​អារម្មណ៍​តទៅទៀត​កាលពី​រសៀល​ថ្ងៃទី​២ ខែកុម្ភៈ ម្សិលមិញ ក្រុមអាជីវករ​ផ្សារ​សាមគ្គី​ទី​រួម​ខេត្តកំពត​បាននាំគ្នា​សុំចូល​ជួប​លោក​អភិបាលខេត្ត​ដើម្បី​ជម្រះ​ភាពស្មុគស្មាញ​

ដោយ​មិនអាច​ស៊ូទ្រាំ​ការលំបាក​ក្នុង​អារម្មណ៍​តទៅទៀត​កាលពី​រសៀល​ថ្ងៃទី​២ ខែកុម្ភៈ ម្សិលមិញ ក្រុមអាជីវករ​ផ្សារ​សាមគ្គី​ទី​រួម​ខេត្តកំពត​បាននាំគ្នា​សុំចូល​ជួប​លោក​អភិបាលខេត្ត​ដើម្បី​ជម្រះ​ភាពស្មុគស្មាញ​៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular