​យោងតាម​ប្រកាស​របស់​ក្រសួងបរិស្ថាន លេខ​០៤១ ប្រ​.​ក ចុះ​ថ្ងៃទី​១៣ ខែមករា ឆ្នាំ​២០២១ បានសម្រេច​តែងតាំង លោក គង់ ពុ​ទ្ធី​រ៉ា ជា​ប្រធាន​មន្ទីរ​បរិស្ថាន​ខេត្តពោធិ៍សាត់​ថ្មី និង​បាន​ផ្ទេរ​ភារកិច្ច​លោក ប៉ាន់ មរកត ឱ្យមក​បម្រើ​ការងារ​នៅ​ទីស្តីការ​ក្រសួងបរិស្ថាន​៕

​យោងតាម​ប្រកាស​របស់​ក្រសួងបរិស្ថាន លេខ​០៤១ ប្រ​.​ក ចុះ​ថ្ងៃទី​១៣ ខែមករា ឆ្នាំ​២០២១ បានសម្រេច​តែងតាំង លោក គង់ ពុ​ទ្ធី​រ៉ា ជា​ប្រធាន​មន្ទីរ​បរិស្ថាន​ខេត្តពោធិ៍សាត់​ថ្មី និង​បាន​ផ្ទេរ​ភារកិច្ច​លោក ប៉ាន់ មរកត ឱ្យមក​បម្រើ​ការងារ​នៅ​ទីស្តីការ​ក្រសួងបរិស្ថាន​៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular