វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-១៩ដែលកងទ័ពចិនបានឧបត្ថម្ភ ឲ្យកម្ពុជាគឺជាដបvial ក្នុងនោះរួមមានវ៉ាក់សាំងចំនួន ៣០ម៉ឺនដូស និងសឺរ៉ាំងចំនួន៣០០៨០០ គ្រោងនឹងត្រូវវេចខ្ចប់ប្រមាណ១០៩ ដុំ -ទំហំសរុបប្រមាណជា៣៥ម៉ែត្រ គឺប ទម្ងន់សរុបប្រមាណ ៦.៨តោន៕

វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-១៩ដែលកងទ័ពចិនបានឧបត្ថម្ភ ឲ្យកម្ពុជាគឺជាដបvial ក្នុងនោះរួមមានវ៉ាក់សាំងចំនួន ៣០ម៉ឺនដូស និងសឺរ៉ាំងចំនួន៣០០៨០០ គ្រោងនឹងត្រូវវេចខ្ចប់ប្រមាណ១០៩ ដុំ -ទំហំសរុបប្រមាណជា៣៥ម៉ែត្រ គឺប ទម្ងន់សរុបប្រមាណ ៦.៨តោន៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular