នា​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២១​នេះ មាន​ករណី​វិជ្ជមាន​កូវីដ-១៩ថ្មី​ចំនួន​០១​នាក់ ដែល​ជា​អ្នកដំណើរ​មក​កម្ពុជា មិនមែនជា​ពលករ​ម​ក​ពី​ប្រទេស​ថៃទេ និង​មាន​អ្នកជា​សះស្បើយ​ចំនួន​០៤​នាក់​

នា​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២១​នេះ មាន​ករណី​វិជ្ជមាន​កូវីដ-១៩ថ្មី​ចំនួន​០១​នាក់ ដែល​ជា​អ្នកដំណើរ​មក​កម្ពុជា មិនមែនជា​ពលករ​ម​ក​ពី​ប្រទេស​ថៃទេ និង​មាន​អ្នកជា​សះស្បើយ​ចំនួន​០៤​នាក់​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular