សម្ព័ន្ធមិត្ត​របស់​លោក​ស្រី​ស៊ូ​ជី​និយាយ​កាលពី​ថ្ងៃ​ពុធ​ថា ប៉ូលិស​បាន​ចោទប្រកាន់​ជា​ផ្លូវការ​លើកដំបូង​ប្រឆាំងនឹង​លោក​ស្រី​អ៊ុង​សាន ស៊ូ​ជី​ដោយ​ចោទប្រកាន់​មេដឹកនាំ​​ដែល​ត្រូវ​បាន​បណ្តេញចេញ​ពី​អំណាច​រូបនេះ​ថា​កាន់កាប់​អាយកូម​(​វិទ្យុទាក់ទង​)​នាំ​ចូល​ដោយ​ខុសច្បាប់​និង​ផ្តល់​សិទ្ធិ​អំណាច​ដល់​យោធា​នូវ​ហេតុផល​ដើម្បី​ឃុំខ្លួន​លោកស្រី​រយៈពេល ២ សប្តាហ៍​។​

សម្ព័ន្ធមិត្ត​របស់​លោក​ស្រី​ស៊ូ​ជី​និយាយ​កាលពី​ថ្ងៃ​ពុធ​ថា ប៉ូលិស​បាន​ចោទប្រកាន់​ជា​ផ្លូវការ​លើកដំបូង​ប្រឆាំងនឹង​លោក​ស្រី​អ៊ុង​សាន ស៊ូ​ជី​ដោយ​ចោទប្រកាន់​មេដឹកនាំ​​ដែល​ត្រូវ​បាន​បណ្តេញចេញ​ពី​អំណាច​រូបនេះ​ថា​កាន់កាប់​អាយកូម​(​វិទ្យុទាក់ទង​)​នាំ​ចូល​ដោយ​ខុសច្បាប់​និង​ផ្តល់​សិទ្ធិ​អំណាច​ដល់​យោធា​នូវ​ហេតុផល​ដើម្បី​ឃុំខ្លួន​លោកស្រី​រយៈពេល ២ សប្តាហ៍​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular