ចិន​មាន​អ្នក​ឆ្លងកូវី​ដ​១៩ចំនួន៣០​នាក់​កាលពី​ថ្ងៃ​០៣​កុម្ភៈ ដោយ​កើន​ពី​ចំនួន​២៥​នាក់កាល​ពី​មួយ​ថ្ងៃមុន ។​ទោះជា​មាន​ការឆ្លង​ទាប ក៏​រដ្ឋាភិបាល​កណ្តាល​និង​តំបន់​នៅ​តែ​រក្សា​ការប្រុងប្រយ័ត្ន និង​លើកទឹកចិត្ត​កុំអោយ​ប្រជាជន​ធ្វើដំណើរ​ក្នុងអំឡុងពេល​ឈប់សម្រាក​ចូលឆ្នាំ​ថ្មីខាង​មុខ​ដែល​នឹង​ចាប់ផ្តើ​ម​​នៅ​ថ្ងៃ​១១​កុម្ភៈ​។​​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​កូវី​ដ​១៩​នេះដែរ ចិន​មាន​ផែនការ​ផ្តល់​វ៉ាក់សាំង​កូវី​ដ​១៩​ចំនួន​១០​លាន​ដូសដល់​គំរោង​ចែកចាយ​វ៉ាក់សាំង​សកល​ឈ្មោះថា​Covax ។

ចិន​មាន​អ្នក​ឆ្លងកូវី​ដ​១៩ចំនួន៣០​នាក់​កាលពី​ថ្ងៃ​០៣​កុម្ភៈ ដោយ​កើន​ពី​ចំនួន​២៥​នាក់កាល​ពី​មួយ​ថ្ងៃមុន ។​ទោះជា​មាន​ការឆ្លង​ទាប ក៏​រដ្ឋាភិបាល​កណ្តាល​និង​តំបន់​នៅ​តែ​រក្សា​ការប្រុងប្រយ័ត្ន និង​លើកទឹកចិត្ត​កុំអោយ​ប្រជាជន​ធ្វើដំណើរ​ក្នុងអំឡុងពេល​ឈប់សម្រាក​ចូលឆ្នាំ​ថ្មីខាង​មុខ​ដែល​នឹង​ចាប់ផ្តើ​ម​​នៅ​ថ្ងៃ​១១​កុម្ភៈ​។​​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​កូវី​ដ​១៩​នេះដែរ ចិន​មាន​ផែនការ​ផ្តល់​វ៉ាក់សាំង​កូវី​ដ​១៩​ចំនួន​១០​លាន​ដូសដល់​គំរោង​ចែកចាយ​វ៉ាក់សាំង​សកល​ឈ្មោះថា​Covax ។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular