គិត​ត្រឹម​ឆ្នាំ ២០២០ គម្រោង​វិនិយោគ​ជប៉ុន នៅ​កម្ពុជា ក្នុង​ទំហំ​ទឹកប្រាក់ សរុប​ជាង ពីរពាន់​លាន​ដុល្លារ​

លោក​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានបញ្ជាក់​ថាៈ គិត​ត្រឹម បំណាច់​ឆ្នាំ ២០២០ កន្លងទៅនេះ គម្រោង​វិនិយោគ របស់​ភាគី​ជប៉ុន នៅក្នុង ប្រទេស​កម្ពុជា សរុប​ចំនួន ១៤៤ គម្រោង ស្មើនឹង​ទឹកប្រាក់ សរុប​ប្រមាណ​ជាង ២.៧៩០ លាន​ដុល្លារ អាម៉េរិក​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular