ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាស​អនុញ្ញាតឱ្យ​ប្រើប្រាស់​វ៉ាក់សាំង Sinopharm COVID-19

យោងតាម​លិខិតអនុញ្ញាត​ស្តីពី​ការប្រើប្រាស់​វ៉ាក់សាំង​កូ​វីដ​១៩​នៅ​ថ្ងៃទី​៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២១ បានឱ្យដឹងថា ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញ​លិខិតអនុញ្ញាត ឱ្យប្រើ​ប្រាស់​វ៉ាក់សាំង Sinopharm COVID-19 របស់​ប្រទេស​ចិន ក្នុង​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ ប្រើប្រាស់​ជាបន្ទាន់​។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular