ដោយ​: កញ្ញា​រស្មី / ភ្នំពេញ​: នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២១ ដឹកនាំ​ប្រជុំ​ដោះស្រាយ​សំណើ​របស់​ក្រសួង​ធម្មការ និង​កិច្ចការ​សាសនា ដែល​បានស្នើ​សុំឱ្យ​រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ ជួយ​អន្តរាគមន៍​ដល់​ក្រុមហ៊ុន​ណាហ្គា​វើ​ល​ដែល​បាន​បញ្ចេញ​ផ្សែង​ចម្អិន​អាហារ​ចូលក្នុង​បរិវេណ​ក្រសួង​។​