អ្នក​នាំ​អង្ក​រកម្ពុជា​គ្រោង​ចុះ​សិក្សា​បន្ថែម​នៅ​ទីផ្សារ​កូរ៉េ

ប្រធាន​សហព័ន្ធ​ស្រូវ​អង្ករ​កម្ពុជា ឱ្យដឹងថា ក្រោយ​ចប់​ការ ចរចា​កិច្ចព្រមព្រៀង​ពាណិជ្ជកម្ម​សេរី​រវាង​កម្ពុជា​-​កូរ៉េ លោក​នឹង​ចុះទៅ​សិក្សា​ទីផ្សារ​កូរ៉េ និង​ទាក់ទង​ដៃគូ​កូរ៉េ​ដែល​រកស៊ី​ផ្នែក​ស្រូវ​អង្ករ ដើម្បី​រក​លទ្ធភាព​ធ្វើ​ពាណិជ្ជកម្ម​ជាមួយគ្នា និង​សិក្សា​ពី​សេចក្តីត្រូវការ គុណភាព និង​ស្តង់ដារ​របស់​កូរ៉េ ដើម្បីឱ្យ​កម្ពុជា​អាច​ពង្រីក ការនាំ​អង្ករ​ចេញ​ឱ្យ​កាន់តែច្រើន​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular