កីឡាករ​ កីឡាការនីតេ​ន្នី​ស​និង​មន្ត្រី​ជាង ៥០០ នាក់​ត្រូវបាន​បញ្ជា​ឱ្យធ្វើ​ចត្តា​ឡីស័​កនៅ​ទី​ក្រុងមែល​ប៊​នប្រទេស​អូស្ត្រាលីនៅ​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​នេះ​ខណៈ​អាជ្ញាធរ​ណែនាំ​ការ​រឹតត្បិត​ទប់ស្កាត់​​កូវី​ដឡើង​វិញ បន្ទាប់​ពី​បុគ្គលិក​ម្នាក់​នៅ​ឯ​សណ្ឋាគារ​ចត្តា​ឡីស័​ក​មួយ​កន្លែង​បាន​តេស្តិ៍​វិជ្ជមាន​។​

កីឡាករ​តេ​ន្នី​ស​និង​មន្ត្រី​ជាង ៥០០ នាក់​ត្រូវបាន​បញ្ជា​ឱ្យធ្វើ​ចត្តា​ឡីស័​កនៅ​ទី​ក្រុងមែល​ប៊​នប្រទេស​អូស្ត្រាលីនៅ​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​នេះ​ខណៈ​អាជ្ញាធរ​ណែនាំ​ការ​រឹតត្បិត​ទប់ស្កាត់​​កូវី​ដឡើង​វិញ បន្ទាប់​ពី​បុគ្គលិក​ម្នាក់​នៅ​ឯ​សណ្ឋាគារ​ចត្តា​ឡីស័​ក​មួយ​កន្លែង​បាន​តេស្តិ៍​វិជ្ជមាន​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular