អ្នកនាំពាក្យ​ក្រសួងការបរទេស​ចិន​បាន​និយាយ​ថា​សហគមន៍​អន្តរជាតិ​គួរ​បង្កើត​បរិយាកាស​ខាងក្រៅ​ដ៏​ត្រឹមត្រូវ​មួយ​សំរាប់​មី​យ៉ាន់​ម៉ា​ដោះស្រាយ​ការខ្វែងគំនិត​​គ្នា​។​ចិនក៏បាន​ច្រាន​ចោល​ការចោទប្រកាន់​ដែលថា ការផ្លាស់ប្តូរ​នយោបាយ​នៅ​មី​យ៉ាន់​ម៉ា អាច​កើតឡើង​ក្រោម​ការគាំទ្រ​ពី​ចិន ឬ​ផ្តល់​ភ្លើង​ខៀវ​ពី​ចិន​។​