កម្ពុជា​កំពុង​ខ្វះ​អ្នកបើកបរ​រថយន្ត​ដឹកជញ្ជូន​

បច្ចុប្បន្ននេះ​កម្ពុជា​កំពុងមាន​ការខ្វះខាត​អ្នកបើកបរ​រថយន្ត​ដឹក​អ្នកដំណើរ​ធុន​តូច​-​ធុន​ធំ​ឮ​រថយន្ត​សណ្តោង​ធុន​ស្រាល​និង​រថយន្ត​សណ្តោង​ធុន​ធ្ងន់​ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី​តាំងពី​ឆ្នាំ​១៩៩០-២០២០​មាន​ចំនួន​សរុប​៣២៥.៥០៨​គ្រឿង​ចំនួន អ្នកមាន​បណ្ណ​បើក បររថ​យន្ត​ប្រភេទ​D1,D2,BE,CE​មាន​ចំនួន​២១.៨៦៤០​បណ្ណ​ស្មើនឹង​៦៧%​នៃ​ចំនួន​ប្រភេទ​រថយន្ត​ខាងលើ​ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី ចំពោះ​រថយន្ត​ដឹកទំនិញ​ធុន​ធ្ងន់ ក្បាល​សណ្តោង​គ្រឿងចក្រ និង​ប្រភេទ​រថយន្ត​ធុន​ធ្ងន់​មួយចំនួនទៀត ដែល​តម្រូវឱ្យមាន​បណ្ណ​បើកបរ ប្រភេទ C ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី​មាន​ចំនួន ១០៥.៩០៣ គ្រឿង ក្នុងនោះ​ចំនួន​អ្នកមាន​បណ្ណ​បើកបរ​រថយន្ត ប្រភេទ​C មាន​ចំនួន ៨៤.៩០០​បណ្ណ ស្មើនឹង ៨០% នៃ ចំនួន ប្រភេទ​រថយន្ត​ខាងលើ​ដែល បាន​ចុះបញ្ជី​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular