ដោយសារ​វិបត្តិ​កូ​វីដ​-១៩ ឆ្នាំ​២០២០ អាស៊ាន​ទទួលបាន​ទេសចរ​អន្ត​រ​ជាតិ ២៦​លាន​នាក់ ធ្លាក់ចុះ ៨០.៥%

ដោយសារ​វិបត្តិ​កូ​វីដ​-១៩ ឆ្នាំ​២០២០ អាស៊ាន​ទទួលបាន​ទេសចរ​អន្ត​រ​ជាតិ ២៦​លាន​នាក់ ធ្លាក់ចុះ ៨០.៥%

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular