ពួក​ឧត្តមសេនីយ៍មី​យ៉ាន់​ម៉ា​បាន​បញ្ជា​ឱ្យ​ក្រុមហ៊ុន​ផ្តល់​សេវា​អ៊ី​ន​ធឺ​ណេតដាក់​កំហិត​លើ​ការ​ចូល​ប្រើ Facebook នៅ​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​នេះ​គឺ​តែ​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​បន្ទាប់ពី​ពួកគេ​ដណ្តើម​កាន់​​កាប់​អំណាច ខណៈ​ដែល​ប្រមុខ​អង្គការសហប្រជាជាតិ​លោក អង់​តូ​នីញ៉ូ គូថេ​រ៉េស និយាយថា ពិភពលោក​ត្រូវ​តែ​ប្រមូលផ្តុំ​កម្លាំង​គ្នា​ដើម្បី​ធានា​ថា​រដ្ឋប្រហារ​យោធា​ត្រូវតែ​បរាជ័យ​។​

ពួក​ឧត្តមសេនីយ៍មី​យ៉ាន់​ម៉ា​បាន​បញ្ជា​ឱ្យ​ក្រុមហ៊ុន​ផ្តល់​សេវា​អ៊ី​ន​ធឺ​ណេតដាក់​កំហិត​លើ​ការ​ចូល​ប្រើ Facebook នៅ​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​នេះ​គឺ​តែ​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​បន្ទាប់ពី​ពួកគេ​ដណ្តើម​កាន់​​កាប់​អំណាច ខណៈ​ដែល​ប្រមុខ​អង្គការសហប្រជាជាតិ​លោក អង់​តូ​នីញ៉ូ គូថេ​រ៉េស និយាយថា ពិភពលោក​ត្រូវ​តែ​ប្រមូលផ្តុំ​កម្លាំង​គ្នា​ដើម្បី​ធានា​ថា​រដ្ឋប្រហារ​យោធា​ត្រូវតែ​បរាជ័យ​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular