ពលរដ្ឋ​ខេត្តព្រះវិហារ​ប្រើ​ដើម​ទ្រាំង​កែច្នៃ​យកមក​ធ្វើជា​ចង្កឹះ​វែក​និង​សម្ភារៈ​ផ្សេងៗ​សម្រាប់​ប្រើប្រាស់​ប្រចាំថ្ងៃ​

ពលរដ្ឋ​ខេត្តព្រះវិហារ​ប្រើ​ដើម​ទ្រាំង​កែច្នៃ​យកមក​ធ្វើជា​ចង្កឹះ​វែក​និង​សម្ភារៈ​ផ្សេងៗ​សម្រាប់​ប្រើប្រាស់​ប្រចាំថ្ងៃ​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular