នៅ​ចំពោះមុខ​មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ នៃ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ភាគី សហគមន៍​អឺរ៉ុប ប្តេជ្ញាចិត្ត​ពង្រឹង​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ឲ្យ​មាន​ល្បឿន​សន្ទុះ​ទៅមុខ និង​ប្រកបដោយ​ជោគជ័យ សម្រាប់​វិស័យ​អទិភាព​មួយចំនួន ជាពិសេស​ការអភិវឌ្ឍ និង​ជម្រុញ​វិស័យ​សហគ្រាស​ធុន​តូច និង​មធ្យម (SME), វិស័យ​បច្ចេកវិទ្យា វិទ្យាសាស្ត្រ និង​ឧស្សាហកម្ម​បៃតង​។​