គ្រាប់បែក​ទម្លាក់​ពី​អាកាស​ទម្ងន់​២៣០​គីឡូក្រាម​មួយគ្រា​ប់​ទៀត​រកឃើញ​នៅ​តាកែវ

គ្រាប់បែក​ទម្លាក់​ពី​អាកាស​ទម្ងន់​២៣០​គីឡូក្រាម​មួយគ្រា​ប់​ទៀត​រកឃើញ​នៅ​តាកែវ

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular