កូរ៉េ​ខាងជើង​បាន​ស្នើសុំ​វ៉ាក់សាំង​កូវី​ដ​១៩ ហើយ​រំពឹង​ទទួល​បាន​ជិត ២ លាន​ដូស ទោះបីជា​ប្រទេស​ឯកោ​មួយ​នេះ​នៅតែ​និយាយថា​ខ្លួន​គ្មាន​វីរុស​កូរ៉ូ​ណាក៏ដោយ​។​

កូរ៉េ​ខាងជើង​បាន​ស្នើសុំ​វ៉ាក់សាំង​កូវី​ដ​១៩ ហើយ​រំពឹង​ទទួល​បាន​ជិត ២ លាន​ដូស ទោះបីជា​ប្រទេស​ឯកោ​មួយ​នេះ​នៅតែ​និយាយថា​ខ្លួន​គ្មាន​វីរុស​កូរ៉ូ​ណាក៏ដោយ​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular