រដ្ឋបាល​ខណ្ឌ​ប្ញ​ស្សី​កែវ​បាន​ផ្សព្វផ្សាយ​គោលនយោបាយ​ថ្មី ភូមិ​-​សង្កាត់ មាន​សុវត្ថិភាព​ទាំង​៧​ចំណុច​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​

រដ្ឋបាល​ខណ្ឌ​ប្ញ​ស្សី​កែវ​បាន​ផ្សព្វផ្សាយ​គោលនយោបាយ​ថ្មី ភូមិ​-​សង្កាត់ មាន​សុវត្ថិភាព​ទាំង​៧​ចំណុច​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular