កម្ពុជា​និង​ជប៉ុន​នឹង​ប្រជុំ​គណកម្មការ​ចម្រុះ​អំពី​ការជំរុញ​និង​ការការពារ​វិនិយោគ​នៅ​សប្តាហ៍​ក្រោយ​

កិច្ចប្រជុំ​នៃ​គណកម្មការ​ចម្រុះ​កម្ពុជា​និង​ជប៉ុន​ក្រោម​ក្របខណ្ឌ នៃ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ប្រទេស​ទាំងពីរ​ស្តីពី​សេរីភាវូបនីយកម្ម​ការ​ជំរុញ និង ការពារ​វិនិយោគ នឹងធ្វើ​នៅ​ថ្ងៃទី ១១ ខែ កុម្ភៈ ខាងមុខ ។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular