​គម្រោង​វិនិយោគ​៨​ត្រូវបាន​ក្រុមប្រឹក្សា​អភិ​វ​ឌ្ឈ​ន៍​កម្ពុជា​ប្រកាស​យល់ព្រម​ថ្ងៃនេះ

​ដោយៈ​ជា​សីហៈ​/​ភ្នំពេញៈ​តាម​សំណើសុំ​វិនិយោគ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​គណៈកម្មាធិការ​វិនិយោគ​កម្ពុជា​នៃ​ក្រុមប្រឹក្សា​អភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា​បានសម្រេច​ចេញ​វិញ្ញាបនបត្រ​ចុះបញ្ជី​ជា​ស្ថាពរ​ជូន​ដល់​ក្រុមហ៊ុន​ចំនួន​៦​ហើយ​គណៈកម្មាធិការ​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​កម្ពុជា​បានសម្រេច​ចេញ​វិញ្ញាបនបត្រ​ចុះបញ្ជី​ជា​ស្ថាពរ​ពីរ​គម្រោង​ផ្សេងទៀត ។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular